Jytte Hvas-Nielsen
Somatic Experiencing®Practitioner, udviklingskonsulent, coach og supervisor
 
 
Arbejdserfaringer. Eksempler på opgaver, jeg har været indvolveret i som supervisor, chok- og traumeterapeut, udviklingskonsulent m.v.

 

Organisation.

Fælles værdigrundlag.

Definering af fælles værdigrundlag i støtte-kontakt personteam inden for området, voksne med psykisk sygdom og udviklingshæmmede, i team på skole med specialtilbud – børn med særlige behov og på institution/dagcenter for døve.

 

Stop op dage.

Nystartet familie-døgninstitution med behandlingstilbud. Hele organisationen var efter ½ års drift på 2 dages processeminar med fælles identificering af ressourcer, udfordringer og fremtidige opgaver omkring faglige og samarbejdsmæssige kompetencer.

 

Tovholder for kvalitetsudviklingsprojekt på krisecenter gennem 5 år omkring udviklingsplaner, dokumentation, arbejde med opholdsplaner, udvikling af mødevirksomhed, faglige refleksionsprocesser, identificering af kerneydelser, faglige standarder m.v. Konferencer omkring værdigrundlag, psykisk arbejdsmiljø, egenomsorg, nedbringelse af sygefravær og lignende.

 

Evaluering. Udvikling af fagmodel og gennemførelse af teamevaluering af særligt vanskelige opgaver med henblik på udvikling af faglig kompetence og interne og eksterne samarbejdsprocesser.

 

Teamsamarbejde. Opbygning af anerkendende og udviklende samarbejdskultur i teams i samme organisation eller i nye teams af medarbejdere som blev sammensat i forbindelse med sammenlægning af kommunerne. Brobygning imellem forskellige kulturer, faggrupper og traditioner.

 

Supervision.
Supervisionsgrupper med SSP konsulenter, opsøgende team - ”gade” medarbejdere i forhold til udsatte unge, ungdomsklubmedarbejdere, sundhedsplejersker, krisecentermedarbejdere, støtte-kontaktpersoner, botræningsteam, bofællesskabsteam, familieplejekonsulenter, beboerrådgivere, tværfagligt team på døgninstitution for børn.

 

Undervisning - og træningsforløb i kollegial supervision 

  

Ledelse.

Kvalitetsudviklingsprojekt.

Forløb med souschef og afdelingsledere på familie-døgninstitution omkring identificering af de forskellige afdelingers kerneydelser – herunder definering af målsætninger og metoder i arbejdet, og udfordringer i den videre udviklingsproces med deres medarbejdere.

 

Ledelsescoaching – individuelle forløb med ledere af børn og unge- institutioner

 

Ledelsessamarbejde.

Procesforløb omkring etablering af nye samarbejdsformer i ledelsesteam på daginstitution.

 

 

Stress, krise, chok og traumer. (SE® som arbejdsmetode)

Krise, chok og traumebehandling af medarbejdere som har oplevet at stå i arbejdssituationer, hvor de er blevet følelsesmæssigt ramt og rystet af trusler eller andre overvældende oplevelser.

 

Debriefing – opfølgende traumesupervision i gruppe af medarbejdere i forbindelse med busulykke med børn på skiferie- tur.

 

Stressbehandling af medarbejdere og ledere som har været ramt af belastningsreaktioner i forskellig grad.
 
Undervisning af gruppe af beboere på krisecenter vedrørende ”psykisk selvhjælp” – viden om nervesystemets reaktioner på overvældende oplevelser og øvelser i, hvordan man kan hjælpe sig selv.   
 
Seniorcoaching.
Jeg sender i øjeblikket tilbud om coaching i gruppe for seniormedarbejdere ud til flere kommuner.

 

Privatpersoner.
Coaching, stressbehandling og krise, chok-traumebehandling til privatpersoner.

 

 

Socialpædagog og udviklingsmedarbejder

Næsten 30 års erfaring i psykosocialt behandlingsarbejde i spændingsfeltet mellem rådgivning og terapi, krisehjælp og udviklingsstøtte.

  • Døgninstitution for marginaliserede unge i Københavns Amt
  • Døgninstitution med behandlingstilbud til familier i Roskilde Kommune
  • Familiecenter – ambulant rådgivning og behandling til børnefamilier i Københavns Kommune
  • Krisecenter for kvinder, mænd, enlige og familier i Københavns Kommune

Funktion som udviklingsmedarbejder/tovholder for interne udviklingsprocesser og udarbejdelse af dokumentation. Deltaget i styregruppe for omstrukturering, udarbejdet og evalueret udviklingsplaner, metodeudvikling, kompetenceudviklende evalueringsprocesser, udvikling af faglige standarder, beskrivelse af kerneydelser og lignende.

 

Praktikvejleder for pædagogstuderende

Specialevejleder på København Socialpædagogiske Seminarium

 

Egen praksis siden 2002

Engagement: Dynamisk og udviklende procesarbejde på individ og gruppeniveau.

Webbureauet Krogstrup & Hede