Supervision

 
Supervision er en samtale styret og tilrettelagt på en sådan måde, at den enkelte supervisant får hjælp til at skabe overblik, til at blive klogere på sig selv og blive bedre til sit arbejde.
 
Supervision drejer sig ikke kun om den fremlagte sag, men også om supervisantens person, det vil sige vedkommendes oplevelser, følelser og holdning, som bliver vakt af de udfordringer, som arbejdet medfører. Det drejer sig om at finde og udvikle måder at bruge sit fag på , som er personlige, autentiske og i tråd med egne unikke måder at kommunikere og være til stede på.
 
Når du bliver rørt, ramt aller rystet i dit arbjde med andre mennesker, er supervision et yderst velegnet redskab til at kaste lys over de faglige, etiske og moralske dilemmaer i det psykosociale arbejde.
 
Jeg tilbyder såvel individuel supervision som supervision i gruppe.
 
 
Målgruppe.
Målgruppen for supervison er primært fagpersoner fra social- sundheds- og undervisningssektoren - f.eks. pædagoger, socialrådgivere, lærere, SSP konsulenter og sundhedsplejersker.
 
Kontrakt.
Alle supervisionsforløb bygger på en aftalt ramme - en kontrakt, som almindeligvis indgås i treenighed imellem ledelse, supervisanter og undertegnede supervisor.
Kontrakten indeholder
  • drøftelse af formål og indhold for supervisionen
  • drøftelse af ansvar og etik
  • tidsperiode og datoer for de enkelte sessioner
  • egnede lokaler og ro/uforstyrrethed under sessionerne
  • evaluering - hvornår og hvordan
  • evt. tilbagemelding til ledelse
 
Webbureauet Krogstrup & Hede